Sídlo:  Lúčka 101, 049 42 Lúčka (okres Rožňava)

Všeobecné informácie:

Sekretariát :

Tel..:   +421 944 381 020
E-mail: info@bendsuch-energy.sk

IČO: 50 316 265, DIČ: ………………, nie sme platcami DPH

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka 39124