Montáž, servis a údržba vyhradených technických zariadení – elektrických (do 1KV) v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu


 

ELEKTROINŠTALÁCIE, BLESKOZVODY – MONTÁŽ, SERVIS – ÚDRŽBA

v bytoch, rodinných domoch, v budovách a priemyselných objektoch

montáž zásuviek a vypínačov, svietidiel, lámp a inštalačných prvkov (interiér a exteriér)

– elektrické prípojky NN

– budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre obce a mestá

– bleskozvody – montáž, oprava a údržba

záručný a pozáručný servis 

 

ELEKTROINŠTALAČNÝ, BLESKOZVODNÝ MATERIÁL – PREDAJ, DODÁVKA

– káble a vodiče, vypínače a zásuvky, svietidlá (pre domáce a priemyselné využitie, VO) a svetelné zdroje (klasické, LED)

– modulárne prístroje a rozvádzače (pre NN prípojky a pod.)

– NN stožiarov a konzolov do 1kV (pre verejné osvetlenia, prípojky a pod.)

– betónové a oceľové NN stožiare, výložníky a konzoly (ulično-cestné a parkové, k predpätým betónovým stožiarom) – NN konzoly do 1kV