(verzia platná od 25.5.2018)

Ako chránime vaše súkromie?

Informácie pre našich návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov.

Bezpečnosť v našej firme nie je povinnosť ale priorita. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako chránime vaše súkromie:

 • aké údaje získavame
 • ako ich používame
 • s kým ich zdieľame
 • ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti spracúvaním máte

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržujeme všetky predpisy, týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov.

 • Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

BENDŠUCH ENERGY, s.r.o.

so sídlom: Lúčka 101, 049 42 Lúčka

IČO: 50 316 265

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 39124/V

V súlade GDPR legislatívnych zmien v našej firme máme pripravenú tzv. bezpečnostnú dokumentáciu GDPR. Jedná sa o dokument v ktorej máme podrobnejšie vypracovaný kompletný postup pri zhromaždení a spracovávaní osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia prispieva k ochrane osobných údajov na základe ktorého dodržiavame bezpečnostné opatrenia, zásady pri ochrane osobných údajov.

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je konateľ spoločnosti BENDŠUCH ENERGY, s.r.o. V prípade, ak máte otázky akékoľvek otázky alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané na tejto stránky, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom – zodpovedná osoba  alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Aké údaje zbierame?

Pri poskytovaní našich služieb so vašim súhlasom získavame o vás nasledujúce údaje:

Charakter “bežných” osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu resp. adresa na doručenie, e-mail adresa a tel. číslo).

 • Údaje pri nákupe elektroinštalačného materiálu (v prípade objednávky cez e-mail, tel. číslo, osobné údaje potrebné na jeho vybavenie —> vypracovanie cenovej ponuky, platba v hotovosti prostredníctvom VRP.)
 • Údaje pri poskytnutí našich elektroinštalačných služieb (identifikácia zákazníka)
 • V prípade právnických osôb (názov spoločnosti, IČO, DIČ vrátane identifikácie zodpovednej kontaktnej osoby v rozsahu meno a priezvisko, funkcia a firemný kontakt)
 • Spoločnosť a zamestnanec – stav ošetrený v dokumente GDPR

Prostriedok spracúvania (počítač s pripojením na internet “e-mail komunikácia, faktúra” ). Komerčné e-maily informácie o novinkách a pod. neposielame!

Bezpečnosť a ochrana práv, cookies.

V našom firme nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Vaše údaje používame len na zistenie vašej totožnosti.

Pri návšteve našej webovej stránky www.bendsuch-energy.sk informácie o vás tzv. cookies neuchováme.

Sociálne siete:

Naša spoločnosť sociálne siete nevyužíva.

E-maily:

Spamové ponuky a rôzné e-maily s prílohami, ktoré sa nesúvisia s činnosťou našej firmy BENDŠUCH ENERGY, s.r.o. sú na pokyn konateľa automaticky vymazené, aby sa zamedzilo únik a zneužitie dôverihodných informácií.

Prístup k osobným údajom:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

 1. Osobné údaje tretím osobám zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete!
 2. V prípadoch externého spracúvania:

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, pre váš prospech, na základe našich pokynov – vypracovanie cenovej ponuky a iné. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

 1. Ext. subjekt ” účtovňíčka “, ktorý nám vedie a spracováva na základe písomného súhlasu naše firemné podvojné účtovníctvo a súvisiace potrebné dokumenty na činnosť našej firmy.
 2. Ext. subjekt, dodávateľ služieb: OP a OS – revízny technik, ktorý nám zabezpečí na základe písomného súhlasu pre Váš prospech odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického.
 3. Ext. subj., dodávatelia tovaru: el. inštalačného materiálu, od ktorého zabezpečíme na základe písomného súhlasu pre váš prospech kvalitné a bezpečné elektroinštalačné materiály.
 4. Ext. subj., firemný právnik, – v prípade sporných udalostiach, na základe písomného súhlasu zastupuje naše firmu pri komunikácii s dlžníkmi alebo súdnych sporoch.

Ďakujeme za pochopenie!

S pozdravom Ján Bendšuch, konateľ spoločnosti