(verzia platná od 25.5.2018)

Ako chránime vaše súkromie?

Informácie pre našich návštevníkov, zákazníkov a zamestnancov.

 

Bezpečnosť v našej firme nie je povinnosť ale priorita. Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako chránime vaše súkromie:

 • aké údaje získavame
 • ako ich používame
 • s kým ich zdieľame
 • ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti spracúvaním máte

 

Pri spracúvaní rešpektujeme a dodržujeme všetky predpisy, týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov.

 • Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my:

BENDŠUCH ENERGY, s.r.o.

so sídlom: Lúčka 101, 049 42 Lúčka

IČO: 50 316 265

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, vložka č. 39124/V

 

V súlade GDPR legislatívnych zmien v našej firme máme pripravenú tzv. bezpečnostnú dokumentáciu GDPR. Jedná sa o dokument v ktorej máme podrobnejšie vypracovaný kompletný postup pri zhromaždení a spracovávaní osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia prispieva k ochrane osobných údajov na základe ktorého dodržiavame bezpečnostné opatrenia, zásady pri ochrane osobných údajov.

 

Naša spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je konateľ spoločnosti BENDŠUCH ENERGY, s.r.o. V prípade, ak máte otázky akékoľvek otázky alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané na tejto stránky, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom – zodpovedná osoba  alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

 

Aké údaje zbierame?

Pri poskytovaní našich služieb so vašim súhlasom získavame o vás nasledujúce údaje:

Charakter “bežných” osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu resp. adresa na doručenie, e-mail adresa a tel. číslo).

 • Údaje pri nákupe elektroinštalačného materiálu (v prípade objednávky cez e-mail, tel. číslo, osobné údaje potrebné na jeho vybavenie —> vypracovanie cenovej ponuky, platba v hotovosti prostredníctvom VRP.)
 • Údaje pri poskytnutí našich elektroinštalačných služieb (identifikácia zákazníka)
 • V prípade právnických osôb (názov spoločnosti, IČO, DIČ vrátane identifikácie zodpovednej kontaktnej osoby v rozsahu meno a priezvisko, funkcia a firemný kontakt)
 • Spoločnosť a zamestnanec – stav ošetrený v dokumente GDPR

Prostriedok spracúvania (počítač s pripojením na internet “e-mail komunikácia, faktúra” ). Komerčné e-maily informácie o novinkách a pod. neposielame!

 

Bezpečnosť a ochrana práv, cookies.

V našom firme nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.

Vaše údaje používame len na zistenie vašej totožnosti.

Pri návšteve našej webovej stránky www.bendsuch-energy.sk informácie o vás tzv. cookies neuchováme.

 

Sociálne siete:

Pri návšteve https://www.facebook.com/BendsuchEnergy sa riadíte podľa pravidiel www.facebook.com/privacy/explanation – typy informácií a komentáre ktoré si tam zverejníte cez sociálnych sietiach sú verejné. Informácie týkajúce sa o Vás cez sociálne média, nezhromažďujeme a nezbieráme!

Informácie cez sociálne médiá poskytujete inému spoločnosti s ktorým naša spoločnosť nemáme uzavretý žiadny písomný dokument! Informácie o Vás resp. o vašej činnosti cez Facebook zverejňujete verejne na vlastnú zodpovednosť v súlade podmienky používania soc. siete. V prípade ak sa s tým nesúhlasíte s podmienkami stránky odporúčame Vám aby pre zachovanie vašej identity resp. bezpečnosti (meno a priezvisko, profilová fotka a iné informácie o Vás resp o vašej činnosti) prestali používať a sledovať našu sociálnu stránku! Za pochopenie, ďakujeme!

Naša firma akt. vyššie uvedenú sociálnu stránku využíva len ako užívateľ t.j nie sme vlastníkmi danej stránky a taktiež nezodpovedáme za prípadné vzniknuté škody prostredníctvom soc. media. Administrátorom stránky je fyzická súkromná osoba, ktorý je zároveň aj konateľom spoločnosti BENDŠUCH ENERGY, s.r.o.

Sociálne siete využívame len na prezentáciu našich produktov a služieb resp. zverejnenie aktualizovaných informácií o našich činnostiach!

 

Prístup k osobným údajom:

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

 1. Osobné údaje tretím osobám zverejňujeme alebo sprístupňujeme, pokiaľ to od nás požadujete!
 2. V prípadoch externého spracúvania:

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, pre váš prospech, na základe našich pokynov – vypracovanie cenovej ponuky a iné. Pri tom dodržiavajú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

 1. Ext. subjekt ” účtovňíčka “, ktorý nám vedie a spracováva na základe písomného súhlasu naše firemné podvojné účtovníctvo a súvisiace potrebné dokumenty na činnosť našej firmy.
 2. Ext. subjekt, dodávateľ služieb: OP a OS – revízny technik, ktorý nám zabezpečí na základe písomného súhlasu pre Váš prospech odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia elektrického.
 3. Ext. subj., dodávatelia tovaru: el. inštalačného materiálu, od ktorého zabezpečíme na základe písomného súhlasu pre váš prospech kvalitné a bezpečné elektroinštalačné materiály.
 4. Ext. subj., firemný právnik, – v prípade sporných udalostiach, na základe písomného súhlasu zastupuje naše firmu pri komunikácii s dlžníkmi alebo súdnych sporoch.

Ďakujeme za pochopenie!

S pozdravom Ján Bendšuch, konateľ spoločnosti