ELEKTROINŠTALÁCIE


Realizujeme elektroinštalácie bytov, domov a priemyselných objektov. Zabezpečujeme služby v oblasti montáže elektrických rozvodov a revízií. Radi Vám poradíme pri výbere vhodných materiálov a zariadení.

Domové elektroinštalácie:

  • Kompletnú elektroinštaláciu bytov a rodinných domov
  • Oprava a údržba elektrických rozvodov
  • Bleskozvody a uzemnenia
  • Dodávku a montáž elektroinštalačných materiálov a svietidiel (klasické, úsporné, LED)
  • Realizácie prípojok NN

Verejné osvetlenie:

  • Oprava a údržba VO
  • Rekonštrukcia a modernizácia VO
  • Bleskozvody a uzemnenia