OPRÁVNENIE

Činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame na základe oprávnenia vydané Technickou inšpekciou, a.s. – Košice.

Cieľom spoločnosti je:

 • Zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky VTZE – vyhradených technických zariadení – elektrických
 • Spokojnosť a budovanie dlhodobých obchodných vzťahov
 • Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb
 • Odbornosť a profesionálnosť našich pracovníkov

Vybrané referencie:

Pre neziskové organizácie (n.o.):

 • Rožňava –  Zariadenie pre seniorov

Predmet realizácie: oprava a údržba (vyhradených technických zariadení, elektrických) – riešenie havarijných situácií, dodávka elektroinštalačných materiálov

Pre obce:

 • Lúčka – Obec Lúčka, Kováčová – Obec Kováčová, Bôrka – Obec Bôrka

Predmet realizácie: oprava a údržba verejného osvetlenia – riešenie havarijných situácií

 • Bratislava – Slovnaft, a.s.

Predmet realizácie: generálne revízie časti rafinérskej výroby – spolupráca s ext. dodávateľom VTZE

 • Nižná slaná – Stavebné bytové družstvo Rožňava

Predmet realizácie: kompletná dodávka (senzorové sv. pre osvetlenie spoločných priestorov), elektroinštalačné práce

 • Krásnahorské podhradie – NN prípojka k RD “vzdušné vedenie” 

Predmet realizácie: kompletná dodávka (betónový stĺp, káble, …), elektroinštalačné práce (prekládka elektromera)

 • Hrušov – NN prípojka k RD “vzdušné vedenie” 

Predmet realizácie: kompletná dodávka (betónový stĺp, káble, …), elektroinštalačné práce (prekládka elektromera)

 • Plešivec – NN prípojka k RD “vzdušné vedenie” 

Predmet realizácie: kompletná dodávka (ER rozvádzač, káble, …), elektroinštalačné práce (prekládka elektromera)

 • Rožňava a okolie – Byty, rodinné domy

Predmet realizácie: kompletná dodávka (vypínače a zásuvky, káble, atď), elektroinštalačné práce


V prípade záujmu o naše služby neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.