OPRÁVNENIE

 

Činnosť na elektrických zariadeniach vykonávame na základe oprávnenia vydané Technickou inšpekciou, a.s. – Košice.

Cieľom spoločnosti je:

 • Zaistenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky VTZE – vyhradených technických zariadení – elektrických
 • Spokojnosť a budovanie dlhodobých obchodných vzťahov
 • Neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb
 • Odbornosť a profesionálnosť našich pracovníkov

 

…vybrané referencie

 

Pre neziskové organizácie:

 • Rožňava – Nadabula – FOR REGION, n.o, –  Zariadenie pre seniorov

Predmet realizácie: oprava a údržba (vyhradených technických zariadení, elektrických)

– riešenie havarijných situácií

 

Pre obce:

 • Lúčka – Obec Lúčka
 • Kováčová – Obec Kováčová
 • Bôrka – Obec Bôrka

Predmet realizácie: preventívna oprava a údržba verejného osvetlenia – riešenie havarijných situácií

 

 • Bratislava – Slovnaft, a.s.

Predmet realizácie: generálne revízie časti rafinérskej výroby – spolupráca s ext. dodávateľom VTZE

 

 • Nižná slaná – Stavebné bytové družstvo Rožňava

Predmet realizácie: kompletná dodávka (senzorové sv. pre osvetlenie spoločných priestorov), elektroinštalačné práce

 

 • Hrušov – NN prípojka k RD “vzdušné vedenie” 

Predmet realizácie: kompletná dodávka (betónový stĺp, káble, …), elektroinštalačné práce (prekládka elektromera)

 

 • Plešivec – NN prípojka k RD “vzdušné vedenie” 

Predmet realizácie: kompletná dodávka (ER rozvádzač, káble, …), elektroinštalačné práce (prekládka elektromera)

 

 • Rožňava a okolie – Byty, rodinné domy

Predmet realizácie: kompletná dodávka (vypínače a zásuvky, káble, atď), elektroinštalačné práce


V prípade záujmu o naše služby neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Váš ENERGY team