Vitajte na stránke spoločnosti BENDŠUCH ENERGY, s.r.o.


Spoločnosť „BENDŠUCH ENERGY, s.r.o.“ vznikla v roku 2016. V začiatkoch sme sa orientovali na montáž, rekonštrukciu, servis a údržbu vyhradených technických zariadení elektrických vrátane bleskozvodov.

Elektroinštalačné, servisné a údržbárske práce:

    • obytných budovách a rodinných domoch
    • polyfunkčných objektoch, priemyselných halách
    • práca vo výškach – verejné osvetlenie
    • prípojky NN
  • bleskozvody

– Postupom času sme našu činnosť rozšírili aj o obchodnú činnosť, distribúcia elektroinštalačných materiálov prostredníctvom priamou distribučnou cestou, t.j. naše výrobky predávame v sklade, kde máme zriadenú malú predajňu.

– V súčasnosti ponúkame nasledujúci sortiment elektroinštalačných materiálov na základe vypracovanej cenovej ponuky:


V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, napíšte nám alebo na telefónnom čísle +0944 381 020 nás môžete kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu!